traren
  • +90 551 244 20 28

Balıklıgöl Ney Yapımı

19 Ocak 2018
Balıklıgöl Ney Yapım Merkezi

Ney Yapımı Çok hassas Çok Geniş bir olgudur. Kısaca özünü anlatmak gerekirse diğer ensturmanlardan farkı; yapımı sırasında sadece bir defa akordlanır.

Balıklıgöl Ney Yapım Atölyemizde Ney yapımı neyin ham maddesi olan neylik kamışı bulmak ile başlar. NEY KAMIŞI; sarı renkli ve sık lifli olmalı, çok kalın ya da ince olmamalı, boğum genişlikleri ve boylarının orantılı biçimde azalması gerekir. Neyin kalın veya ince olması, inebildiği en kalın sesi ve çıkabildiği en tiz sesleri etkilemektedir. iklim şartlarının uygun olduğu deniz bölgelerinden belirli ölçülerde Ney olabilecek Kamışlar kış aylarında Aralık Ocak aylarında kesilir

Neylik kamış mutlaka dokuz boğum olmalı ve boğum aralıkları mümkün olduğunca birbirine yakın olmalıdır.

Ney, kamışın üst yarısının alt kısımlarından açılır. Sazlıktaki kamışın bu bölgesine bakılır ve istenilen mesafede (ney çeşitine göre) birbirine yakın uzunlukta 9 boğum olacak ve yaprak kökleri kurumuş yeterli kalınlıkta ise alttan ve üstten pay bırakarak kesilir.

Kesim işleminden sonra, en az iki yıl olmak üzere serin güneş görmeyen yerlerde muhafaza edilir kamışlar dinlenir demlenir. kuruyup kıvama gelen kamışlar temizlenir yaprakları budakları vs. tekrar ölçülendirilip eğri veya yamuk olan kamışlar herhangi bir ısı yardımı ile düzeltilir ve işlenir.

Üzerinde hiçbir delik açılmayan kamış aynı perdeleri kapalı ney gibi rast sesini vermelidir. Kamışın yapısına göre kalınlık boğum aralığı vs. gibi durumlar degerlendirilir tekrardan ölçülendirilir. belirli ölçülerde yine kamışın yapısı baz alınarak içi boşaltılır. perde (delik) yerleri belirlenir. Bu işlem Niyazi Sayın metodu ile yapılır 26/26 lı sistem ve gerekirse kaydırma işlemide yapılır. perdeler açılır. dijital titreşim sayar Akort cihazları ile yapılan Neyin yaydığı titreşimler hesaplanır. duruma göre hassas bir şekilde akort olayı tamamlanır. Ney akordunu yaparken kulak çok büyük rol oynar. Bir neyin sağlam akordlu olması kişinin kulak tecrübesi ile aynı orantıdadır. Kamış Üzerinde altısı üstte biri altta olmak üzere belli aralıklarla toplam 7 nota deliği açılır. Bu nota delikleri, açkı ile delinerek elde edilir. Parazvâne ve başpare neye göre yapılır. Böylece ney tamamlanır yağlanır verimli kullanılabilecek duruma getirilir.

Ney, tasavvuf literatüründe insan-ı kâmildir. Neyde bulunan 7 nota deliği, bir insandaki 7 bilinç mertebesine işaret eder. Bundan sonra da notalar aracılığıyla âlem mûsikisi vücud bulmuş olur.

Boyunu belirlediğimiz kamışın uçlarına çatlamasını önlemek için PARAZVÂNE denilen metal yüzükler takılır.

Parazvane, neyin en hassas kısımları olan üst ve alt kesim yerlerine yerleştirilir. Parazvane sayesinde üstte baş parenin takılmasıyla oluşacak hasarlar ortadan kaldırılır, alt tarafta ise çatlamalara karşı önlem alınmış olur. Genellikle Alpaka ve pirinç tercih edilse de bakır, krom, alüminyum, gümüş ve altın gibi metallerden de yapılabilir.

Ney'in üst kısmına takılacak olan parazvâne'nin amacı ney'in ses kutusuna (başparenin girmiş olduğu ilk boğum) başpare takılırken, başparenin ney kamışını çatlatmaması için korumasıdır.

Parazvanelerin kalınlığı 0.4mm - genişiği ise 15mm'yi geçmemesi gerekmektedir. Ses titreşiminin engellenmemesi açısından bu ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir. Alt parazvâne istenilen kalınlıkta ve genişlikte olabilir.

Parazvaneleri takılan kamışa artık, üflemeyi kolaylaştıran parça olan başpare takılabilir.

BAŞPARE: Ney'in kamışının baş tarafına fildişi, abanoz yahut şimşir gibi malzemelerden yapılarak takılan parçaya verilen addır. Başpare, Sesin daha gür ve temiz çıkmasını sağlar.

Ney perdesiz bir çalgıdır. Dolayısıyla Klasik Osmanlı Musıkisi yanında Batı Musıkisi, Popüler ve Caz musikileri, Halk Musıkisi gibi pek çok türün ses sistemlerinde icra edilebilir.

Ney süslemelerinden'de bahsedecek olursak boğumlara tel sargı veya kaligrafik hat, neyzenin kendi ismi yapım tarihi gibi çalışmalarda yapılır.

Şanlıurfa Balıklıgöl Ney Yapım Merkezi, Ateş Usta ney atölyesi, ney, neyzen, ney dinletisi, ney dersleri, ney çeşitleri, ney fotoğraf galeri, ney video galeri, ney sohbetleri

Şanlıurfa Balıklıgöl Ney Yapım Merkezi, Ateş Usta ney atölyesi,

Ateş Usta

  • Adres

    Göl Mahallesi Rızvaniye Cami Avlusu No:11 63200 Balıklıgöl/Şanlıurfa

  • Email

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Telefon

    +90 551 244 20 28

Sosyal Medya

İletişim Formu

  Posta Gönderilemed,   E-postanız gönderilmiştir.
Üst